راه

                                                راهنمای طرح پویش

                                   مدرسه عالی مهارتی معماری و شهرسازی

                              دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

 


 • طرح پویش یک نوع کارآموزی همراه با کسب درآمد است.
 • هدف از این طرح ایجاد زمینه های آشنایی دانشجویان با بازار کار، افزایش مهارت و تخصص دانشجویان و درآمد زایی برای دانشجویان است.
 • در این طرح، فرصت های شغلی در بازار کار توسط مدرسه عالی مهارتی معماری و شهرسازی به دانشجویان علاقمند معرفی می شود. 
 
 

ویژگی های طرح پویش:


 • طرح پویش یک واحد درسی (با عنوان کارآموزی طرح پویش) بوده که 240 ساعت بطول خواهد انجامید.
 • طرح پویش، درسی الزامی نیست و دانشجویان در صورت تمایل در آن شرکت خواهند کرد.
 • دانشجویان علاقمند به شرکت در طرح پویش، باید پس از اخذ تأیید فنی از کمیته مربوطه، واحد طرح پویش را در ابتدای ترم و در زمان ثبت نام همراه با سایر دروس خود اخذ نمایند.
 • واحد طرح پویش رایگان بوده و هزینه ثبت نامی ندارد.
 • واحد طرح پویش در مجموع واحد های تحصیلی دانشجو جهت فارغ التحصیلی محاسبه نمی شود و لازم است دانشجویان واحد های درسی خود را مطابق سرفصل و ترم بندی اخذ نمایند.
 • طرح پویش جایگزین واحد کارآموزی که در ترمبندی دانشجو آمده نمی شود.   
 • واحد طرح پویش مازاد بر واحد های ترمی قابل اخذ می باشد. بطور مثال در صورتیکه دانشجو در یک ترم 20 واحد انتخاب نموده باشد، می تواند طرح پویش را مازاد بر 20 واحد اخذ نماید.
 • طرح پویش تمامی مقاطع تحصیلی را پوشش می دهد (دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی، کاردانی).
 • درآمدی که دانشجو از طریق طرح پویش دریافت میکند از هزینه های دانشگاهی او کسر می گردد. 
 • در انتهای طرح پویش در صورت رضایت کارفرما و تمایل طرفین، قرارداد استخدامی قابل ثبت می باشد.  

مدرسه عالی مهارتی معماری و شهرسازی مجری طرح پویش در دانشکده معماری و شهرسازی می باشد. 

جهت اطلاع از فرصت های شغلی صفحه اینستاگرام مدرسه را دنبال کنید.