ایده پردازی

یافتن بهترین نوع نگاه به موضوع

مهارت آموزی

مهارت آموزی جهت ارتقاء و ارائه ایده

بهینه سازی

بازنگری و بهینه سازی روند طراحی

پیاده سازی

اجرائی نمودن ایده بر اساس ظرفیت ها موجود

 طی دهه‌های گذشته با تاکید بر بعد آموزشی و دانشی در کتب درسی برای عموم دانشجویان، آنچه بیشتر نمود پیدا کرده، کمبود مهارت‌های شغلی است. از سوی دیگر پیچیدگی دنیای معاصر، گسترش ارتباطات و تغییر نسل و سبک زندگی ما را بیش از گذشته با این مهم روبه‌رو کرده که دانشجویان باید بیش از گذشته، با مهارت‌های مختلف آشنا شوند. نبود مهارت کافی این روزها یکی از اصلی‌‌ترین ضعف‌‌های نیروی کار به شمار می‌‌رود؛  درواقع مدرسه عالی مهارتی مسیری را ترسیم کرده‌ و در این مسیر تلاش دارد مهارت‌آموزان را به صنعت و بازار کار پیوند زند تا آنها بعد از فارغ‌التحصیلی هم مهارتی کسب کرده باشند و هم امکان خود اشتغالی برای آنها فراهم گردد. نیل به این اهداف از طرق مختلفی محقق خواهد شد که از آن جمله می توان به کارگاه های مهارتی و نشست های علمی- مهارتی و بازدید های میدانی اشاره کرد.

فرصت های شغلی و کارآموزی

کارآموزی

توضیحات

استخدام
طرح پویش

طراحی و بازطراحی مجموعه مسکونی 

Journal

مجله مدرسه

در راستای معرفی بروزترین بناها و آثار حوزه معماری و شهرسازی و نیز ارتقاء سطح علمی هنرجویان و علاقمندان، مدرسه عالی مهارتی اقدام به ترجمه اخبار از سایتهای مطرح حوزه های مرتبط نموده و محتوای ارائه شده برگرفته از این منابع می باشد.

نسخه کامل اخبار از کانال تلگرام مدرسه عالی مهارتی قابل دانلود و مطالعه می باشد.

معماران شولین مراحل ساخت دروازه ای جدید را به منطقه دیدنی کوه لیوبای چین تكمیل میكنند

 خانه های ویلانووا