معرفی اهداف و ویژگی های طرح پویش بصورت خلاصه

طرح پویش، طرحی است با هدف معرفی دانشجویان به کارفرمایان و ایجاد ارتباط موثر دانشجویان و زمینه ای حرفه ای شغلی. این طرح اشتغال همراه با تحصیل را برای دانشجویان دنبال نموده و امکان بکارگیری نیروهای خلاق دانشجویی را برای کارفرمایان فراهم می آورد.

 

ویژگی های اصلی طرح پویش بصورت خلاصه:

1- دانشجویانی که از طریق طرح پویش جذب می شوند، بیمه و مالیات نخواهند داشت (مانند کارآموزی). 

2-کارفرما مطابق توافق اولیه مبلغی را به عنوان کمک هزینه تحصیل از طریق دانشگاه به دانشجو پرداخت می کند. مبلغ مد نظر به حساب دانشگاه واریز می گردد و عینا از هزینه ثبت نام دانشجو کسر خواهد شد. 

3- طرح پویش هیچگونه درآمدزایی برای دانشگاه ندارد و صرفا بجهت رسالت دانشگاه در زمینه ارتباط هرچه موثرتر دانشگاه و صنعت اجرائی گردیده.  

4- در انتهای طرح پویش کارفرما در صورت صلاحدید می تواند قرارداد مجزا با دانشجو ثبت نماید.

 

 

شیوه اجرائی طرح پویش:

1- دریافت درخواست از کارفرما (ارسال درخواست به مدرسه عالی مهارتی معماری و شهرسازی به عنوان مجری طرح پویش در دانشکده)

2-اطلاع رسانی به دانشجویان دانشکده از طریق مدرسه عالی مهارتی معماری و شهرسازی

3- تنظیم جلسه مصاحبه حضوری داوطلبین با حضور نماینده دانشگاه و نماینده کارفرما

4- انتخاب دانشجویان واجد شرایط و ثبت قرارداد